Έγκριση πίστωσης ποσού 3.350,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Δράσεις στις βιβλιοθήκες»

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.350,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Δράσεις στις βιβλιοθήκες»