Έγκριση πίστωσης ποσού 3.400,00€ με Φ.Π.Α. για το «Θέατρο Δρόμου»