Έγκριση πίστωσης ποσού 3.542,40€ με ΦΠΑ για συντήρηση λογισμικού των επιμορφωτικών και αθλητικών προγραμμάτων σε ότι αφορά την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.542,40€ με ΦΠΑ για συντήρηση λογισμικού των επιμορφωτικών και αθλητικών προγραμμάτων σε ότι αφορά την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.542,40€ με ΦΠΑ για συντήρηση λογισμικού των επιμορφωτικών και αθλητικών προγραμμάτων σε ότι αφορά την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa512011.pdfa