015/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.593,30 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης