Έγκριση πίστωσης ποσού 3.690,00€ για τη θεατρική παράσταση με το έργο «DESPERADOS»

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.690,00€ για τη θεατρική παράσταση με το έργο «DESPERADOS»

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.690,00€ για τη θεατρική παράσταση με το έργο «DESPERADOS»

ADSDHKEPA1492012.pdfa