Έγκριση πίστωσης ποσού 3.750,00€ με ΦΠΑ για θεατρική παράσταση του Γιώργου Χριστοδούλου «Γιαννούλης Χαλεπάς: Η κοιμωμένη μου» στις 14/9/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.750,00€ με ΦΠΑ για θεατρική παράσταση του Γιώργου Χριστοδούλου «Γιαννούλης Χαλεπάς: Η κοιμωμένη μου» στις 14/9/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.750,00€ με ΦΠΑ για θεατρική παράσταση του Γιώργου Χριστοδούλου «Γιαννούλης Χαλεπάς: Η κοιμωμένη μου» στις 14/9/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011

adsdhkepa382011.pdfa