Έγκριση πίστωσης ποσού 3.866,19 € υπέρ δύο Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.866,19 € υπέρ δύο Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.866,19 € υπέρ δύο Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου

ADE4342010.pdfa