422/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου – ΝΠΔΔ Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ»

422/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου – ΝΠΔΔ Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ»