Έγκριση πίστωσης ποσού 30,00 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας δίκυκλης μοτοσικλέτας του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 30,00 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας δίκυκλης μοτοσικλέτας του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 30,00 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας δίκυκλης μοτοσικλέτας του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ.

adsdao1342010.pdfa