Έγκριση πίστωσης ποσού 305,52 € υπέρ της δικαιούχου ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Έγκριση πίστωσης ποσού 305,52 € υπέρ της δικαιούχου ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Έγκριση πίστωσης ποσού 305,52 € υπέρ της δικαιούχου ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ade5802010.pdfa