Έγκριση πίστωσης ποσού 315,00 € για συνδρομή έτους 2010 στο περιοδικό «Δυναμική πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση» που εκδίδει η εταιρεία Δημήτριος Σαμόλης Ε.Ε

Έγκριση πίστωσης ποσού 315,00 € για συνδρομή έτους 2010 στο περιοδικό «Δυναμική πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση» που εκδίδει η εταιρεία Δημήτριος Σαμόλης Ε.Ε

Έγκριση πίστωσης ποσού 315,00 € για συνδρομή έτους 2010 στο περιοδικό «Δυναμική πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση» που εκδίδει η εταιρεία Δημήτριος Σαμόλης Ε.Ε

ade3292010.pdfa