Έγκριση πίστωσης ποσού 315,84 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΣΠ. ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 315,84 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΣΠ. ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 315,84 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΣΠ. ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ

ade5762010.pdfa