333/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 33.458,74 € για απόδοση εφάπαξ σε υπάλληλο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.ΚΑ.

333/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 33.458,74 € για απόδοση εφάπαξ σε υπάλληλο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.ΚΑ.