Έγκριση πίστωσης ποσού 333,20 € υπέρ του δικαιούχου ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Ο.Ε