Έγκριση πίστωσης ποσού 337,50 € με ΦΠΑ για την προμήθεια αναλωσίμων του φυσικοθεραπευτηρίου του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 337,50 € με ΦΠΑ για την προμήθεια αναλωσίμων του φυσικοθεραπευτηρίου του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης  ποσού 337,50 € με ΦΠΑ για την προμήθεια αναλωσίμων του φυσικοθεραπευτηρίου του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

adsdao_202011.pdfa