Έγκριση πίστωσης ποσού 338,74 € υπέρ του δικαιούχου ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ εφημερίδα ΠΡΩΤΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 338,74 € υπέρ του δικαιούχου ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ εφημερίδα ΠΡΩΤΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 338,74 € υπέρ του δικαιούχου ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ εφημερίδα ΠΡΩΤΗ

ade4662010.pdfa