271/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 34.856,58 ευρώ για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 του Δήμου Ιλίου

271/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 34.856,58 ευρώ για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 του Δήμου Ιλίου