042/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 34,32 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ