Έγκριση πίστωσης ποσού 346,30 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.

Έγκριση πίστωσης ποσού 346,30 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.

Έγκριση πίστωσης ποσού 346,30 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.

ade2592010.pdfa