Έγκριση πίστωσης ποσού 36,41 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε., εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Έγκριση πίστωσης ποσού 36,41 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε., εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Έγκριση πίστωσης ποσού 36,41 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε., εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ade0952010.pdfa