Έγκριση πίστωσης ποσού 36,41 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε., εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ