024/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 364,21 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.

024/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 364,21 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.

Έγκριση πίστωσης ποσού 364,21 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.

aoe0242011.pdfa