Έγκριση πίστωσης ποσού 364,85 € υπέρ του δικαιούχου ΗΧΩ – ΣΠ. ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ, εφημερίδα η ΗΧΩ

Έγκριση πίστωσης ποσού 364,85 € υπέρ του δικαιούχου ΗΧΩ – ΣΠ. ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ, εφημερίδα η ΗΧΩ