070/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 369,00 € υπέρ του δικαιούχου ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

070/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 369,00 € υπέρ του δικαιούχου ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 369,00 € υπέρ του δικαιούχου ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

AOE0702012.pdfa