Έγκριση πίστωσης ποσού 380,00€ με Φ.Π.Α. για την επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού