112/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 395,97 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ