Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης  ποσού 4.000,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

adsdao_322011.pdfa