Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια νερών- χυμών – αναψυκτικών για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια νερών- χυμών – αναψυκτικών για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια νερών- χυμών – αναψυκτικών για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011

adsdhkepa962011.pdfa