Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια καρτών φακέλων για τις ανάγκες των τμημάτων και εισιτήρια για τον θερινό κινηματογράφο

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια καρτών φακέλων για τις ανάγκες των τμημάτων και εισιτήρια για τον θερινό κινηματογράφο

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια καρτών φακέλων για τις ανάγκες των τμημάτων και εισιτήρια για τον θερινό κινηματογράφο

ADSDHKEPA1422012.pdfa