Έγκριση πίστωσης ποσού 4.059,00€ με Φ.Π.Α. για έξι θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά που απασχολούνται στα καλοκαιρινά προγράμματα

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.059,00€ με Φ.Π.Α. για έξι θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά που απασχολούνται στα καλοκαιρινά προγράμματα

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.059,00€ με Φ.Π.Α. για έξι θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά που απασχολούνται στα καλοκαιρινά προγράμματα

ADSDHKEPA2062012.pdfa