Έγκριση πίστωσης ποσού 4.081,01€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κουρτινών

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.081,01€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κουρτινών

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.081,01€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κουρτινών

ADSDHKEPA1002012.pdfa