Έγκριση πίστωσης ποσού 4.100,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική και χορό «Οδοιπορικό στη χώρα του Αλεξάνδρου»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.100,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική και χορό «Οδοιπορικό στη χώρα του Αλεξάνδρου»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.100,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική και χορό «Οδοιπορικό στη χώρα του Αλεξάνδρου»

ADSDHKEPA1702012.pdfa