Έγκριση πίστωσης ποσού 4.305,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια τραπεζομάντηλων για τις εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.305,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια τραπεζομάντηλων για τις εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.305,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια τραπεζομάντηλων για τις εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

ADSDHKEPA1502012.pdfa