Έγκριση πίστωσης ποσού 4.370,00€ με ΦΠΑ για επετειακό μουσικό αφιέρωμα στη Σμύρνη στις 8/9/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.370,00€ με ΦΠΑ για επετειακό μουσικό αφιέρωμα στη Σμύρνη στις 8/9/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.370,00€ με ΦΠΑ για επετειακό μουσικό αφιέρωμα στη Σμύρνη στις 8/9/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011

adsdhkepa352011.pdfa

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.370,00€ με ΦΠΑ για επετειακό μουσικό αφιέρωμα στη Σμύρνη στις 8/9/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011