Έγκριση πίστωσης ποσού 4.500,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική συναυλία «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.500,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική συναυλία «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.500,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική συναυλία «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»

ADSDHKEPA1282012.pdfa