Έγκριση πίστωσης ποσού 4.600,00€ με Φ.Π.Α. για ένα τραγούδι για την 1η Μαΐου

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.600,00€ με Φ.Π.Α. για ένα τραγούδι για την 1η Μαΐου

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.600,00€ με Φ.Π.Α. για ένα τραγούδι για την 1η Μαΐου

ADSDHKEPA1342012.pdfa