Έγκριση πίστωσης ποσού 4.674,00€ με Φ.Π.Α. για την ενοικίαση τεντών για εκδηλώσεις

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.674,00€ με Φ.Π.Α. για την ενοικίαση τεντών για εκδηλώσεις

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.674,00€ με Φ.Π.Α. για την ενοικίαση τεντών για εκδηλώσεις

ADSDHKEPA1162012.pdfa