Έγκριση πίστωσης ποσού 4.900,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Ζωγραφίζω το θέατρο»