Έγκριση πίστωσης ποσού 4.900,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία «Αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.900,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία «Αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.900,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία «Αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη»

ADSDHKEPA1752012.pdfa