Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «Ο ΦΙΑΚΑΣ» στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής στις 23/9/2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «Ο ΦΙΑΚΑΣ» στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής στις 23/9/2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «Ο ΦΙΑΚΑΣ» στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής στις 23/9/2011

adsdhkepa912011.pdfa