Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π Α. για τη μουσική βραδιά με τραγούδια της Κρήτης Δωδεκανήσων και Μικράς Ασίας

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π Α. για τη μουσική βραδιά με τραγούδια της Κρήτης Δωδεκανήσων και Μικράς Ασίας

Έγκριση  πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π Α.  για  τη μουσική βραδιά με τραγούδια της Κρήτης Δωδεκανήσων και Μικράς Ασίας

ADSDHKEPA0732012.pdfa