Έγκριση πίστωσης ποσού 4.950,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία με τους HUMAN TOUCH στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.950,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία με τους HUMAN TOUCH στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.950,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία με τους HUMAN TOUCH στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

ADSDHKEPA1272012.pdfa