Έγκριση πίστωσης ποσού 4.950,00€ με Φ.Π.Α. για την συναυλία «ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.950,00€ με Φ.Π.Α. για την συναυλία «ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.950,00€ με Φ.Π.Α. για την συναυλία «ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»

ADSDHKEPA1252012.pdfa