Έγκριση πίστωσης ποσού 4.981,50€ με Φ.Π.Α για την ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.981,50€ με Φ.Π.Α για την ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.981,50€ με Φ.Π.Α για την ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0292012.pdfa