Έγκριση πίστωσης ποσού 4.999,08€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μελανιών τόνερ για εκτυπωτές

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.999,08€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μελανιών τόνερ για εκτυπωτές

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.999,08€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μελανιών τόνερ για εκτυπωτές

ADSDHKEPA1432012.pdfa