340/2015 – Έγκριση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου – ΝΠΔΔ Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ»

340/2015 – Έγκριση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου – ΝΠΔΔ Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ»