267/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 424,35 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας Η ΑΥΓΗ Α.Ε. σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

267/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 424,35 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας Η ΑΥΓΗ Α.Ε. σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

Έγκριση πίστωσης ποσού 424,35 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας Η ΑΥΓΗ Α.Ε. σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

AOE2672012.pdfa