Έγκριση πίστωσης ποσού 439,57 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.»

Έγκριση πίστωσης ποσού 439,57 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.»

Έγκριση πίστωσης ποσού 439,57 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.»

ade5782010.pdfa