Έγκριση πίστωσης ποσού 45.000,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Καθαρισμοί εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012»

Έγκριση πίστωσης ποσού 45.000,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Καθαρισμοί εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012»

Έγκριση πίστωσης ποσού 45.000,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Καθαρισμοί εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012»

ADSDHKEPA1562012.pdfa