074/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 457,20 € για απόδοση ΕΕΤΗΔΕ ιδιοκτητών μισθωμένων ακινήτων

074/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 457,20 € για απόδοση ΕΕΤΗΔΕ ιδιοκτητών μισθωμένων ακινήτων

Έγκριση πίστωσης ποσού 457,20 € για απόδοση ΕΕΤΗΔΕ ιδιοκτητών μισθωμένων ακινήτων

AOE0742012.pdfa