074/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 457,20 € για απόδοση ΕΕΤΗΔΕ ιδιοκτητών μισθωμένων ακινήτων