103/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 460,96 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Κοτρώτση Στυλιανού –Κοτρώτση Ιωάννη

103/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 460,96 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Κοτρώτση Στυλιανού –Κοτρώτση Ιωάννη